บริการหลังการขาย โทร. 02-611-1071 , 02-611-1072

Return Policy : การคืนสินค้า

บริษัทฯ จะรับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์คืน เฉพาะชนิดสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์สินค้าไม่เสียหาย(ยังไม่แกะ หรือ เปิดใช้งาน) ,ลูกค้ายกเลิกออเดอร์(ยังไม่แกะ หรือ เปิดใช้งาน) ,ลูกค้าสั่งผิด(ยังไม่แกะ หรือ เปิดใช้งาน) ตามที่กำหนดและสั่งซื้อบน www.luckymisu.co.th เท่านั้น ภายใต้ข้อจำกัด และมีเงื่อนไข การรับคืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 1. รับคืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่มีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สั่งซื้อไปไม่เกิน 7 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก) ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงิน เมื่อบริษัทฯ ขอให้จัดส่งมาเป็นหลักฐานในการตรวจเช็คระยะเวลาของการรับประกัน
 2. สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งคืน ต้องอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่เรียบร้อย ยังไม่เปิดแกะใช้งาน และสภาพสินค้าสมบรูณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย
 3. ในวันที่ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ หรือ ตัวแทน ลงนาม รับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ พบเห็นความเสียหาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่ง พร้อมถ่ายรูปภาพความเสียหาย เป็นหลักฐานตามเงื่อนไขบริษัทฯ และ รีบจัดส่งสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ พร้อมภาพถ่ายความเสียหาย ส่งให้แก่บริษัท ภายในไม่เกิน 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
 4. การส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ คืน มีขั้นตอนที่ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ต้องดำเนินการดังนี้
  1. กรอกแบบฟอร์มการขอคืน สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ทางออนไลน์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์
  2. สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการส่งคืนต้องจัดส่งด้วยกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพสมบูรณ์
  3. หลักฐานการซื้อขาย “ ใบกำกับภาษี ” แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
  4. หากไม่สามารถเข้าใช้แบบฟอร์มการคืนสินค้าทางออนไลน์ได้ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทร 02-611-1071
 5. ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ จะต้องจัดส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ คืนกลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ในการขนส่งกลับคืนไปเอง
 6. ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ฝ่ายบริการหลังการขายลัคกี้มิตซู เลขที่ 68 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
 7. บริษัทฯ จะไม่รับคืน สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน ที่ผิดปกติ หรือ ขอเปลี่ยนสี หรือ อ้างสำคัญผิดในคุณสมบัติ สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ ไม่ชอบใจในตัวสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์
 8. การรับคืนสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเปลี่ยนตามแบบเดิมให้ใหม่ ในรุ่น ชนิด สี แบบเดียวกัน เท่านั้น หากไม่มีสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทดแทน จะคืนเป็นเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น โดยลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่าจะไม่มี ดอกเบี้ยผิดนัด ไม่มีค่าสินไหมทดแทน ไม่มีค่าชดเชย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ในกรณีคืนเงิน จะคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร ในชื่อ ลูกค้า หรือ ผู้ใช้บริการที่เข้ามาทำรายการ เท่านั้น การคืนจะไม่เกิน 30 ( สามสิบ ) วันทำการ โดยที่บริษัทฯ จะต้องได้รับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ คืนกลับมาในสภาพ ที่เรียบร้อย และมีหีบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของบริษัทที่เรียบร้อย รวมถึงเอกสาร ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนด้วย