ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการขนส่ง หรือ มารับที่สำนักงานใหญ่ได้ ดังนี้

1.แบบปกติ

ขนส่งที่ให้บริการ : ไปรษณีย์ไทย-ลงทะเบียน/ขนส่งเอกชน

 1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
 3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-7 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)

2.แบบด่วน

ขนส่งที่ให้บริการ : ไปรษณีย์ไทย-EMS/ขนส่งเอกชน

 1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 2. จัดส่งทุกพื้นที่ภายในประเทศ
 3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)

3.แบบเร่งด่วน ภายในวันเดียวกับการสั่งซื้อ

ขนส่งที่ให้บริการ : ขนส่งเอกชน

 1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 2. จัดส่งในเขตกทม. ปริมณฑลบางพื้นที่ (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่)
 3. จัดส่ง วันจันทร์ – เสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์/ไม่สามารถติดต่อได้ หรือเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ)

4.รับสินค้าที่สำนักงาน

 1. ไม่จำกัดยอดการสั่งซื้อ
 2. เช็คสถานที่รับสินค้า คลิก
 3. รับสินค้าได้วันจันทร์ – เสาร์ ในเวลาทำการ 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)